هماهنگی برای استقبال از رییسی در اینستاگرام فیلتر شده!

سیدصادق حسینی از هماهنگی استقبال از رییس‌ جمهور در اینستاگرام فیلتر شده توسط دولت خبر داد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *