معجزه در کرج!

همایش یک روزه «معجزه ارتباط ثروت ساز با استفاده از رفتارشناسی مدل جهانی دیسک»، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *